Månen lyste osedvanligt stor och ljus över Skytteholms IP i Solna härom kvällen. Vid ungefär samma tidpunkt lystes Globen söder om Stockholm upp av strålkastare, så att den liknade en lokal liten strandad måne. Detta kunde jag naturligtvis inte låta gå obemärkt förbi.

Den riktiga månen över Skytteholm

En konstgjord måne söder om Stockholm