Fototidningar

Under några novemberdagar damp det ned inte mindre än fyra nya nummer av olika svenska fototidningar på mitt skrivbord. Tidningen Foto är inte med i min sammanställning, mest för att jag tycker att den blivit så… eh, präktig. Tidningen Digitalfoto är inte heller med, för den tycker jag är för banal. Inte heller har jag […]