Att fotografera barn är något alldeles extra, eftersom den korta tid då barn är små fort går över. Dessutom gäller det att få till barnets posering och blick på ett någorlunda intressant sätt, inte minst viktigt när det handlar om att sätta fokus rätt med kort skärpedjup.

Ju yngre barnet är desto viktigare att det är mätt och utvilat innan fotograferingstillfället, för då brukar glädjen kunna komma fram i små och stora leenden. Se därför till att barnet får mat och sömn strax innan själva fotograferingen.

Det underlättar att ha med en assistent vid barnfotografering. Oftast är det bra om barnets ena förälder står bakom fotografens axel och pockar på sitt barns uppmärksamhet, men stå då inte för långt åt sidan eftersom man gärna vill få barnets blick in i kameran, eller åtminstone strax intill.

Mitt bästa tips alla kategorier är att ta sig ned till barnets nivå. Böj på benen, huka dig ned, kryp omkring, gör vad du vill så länge kameran håller sig ungeför i ögonhöjd med barnet. Se inte ned på barnet, inte ens bildligt talat.

Bilderna här nedanför är tagna vid fyra olika tillfällen med lite olika förutsättningar. Inomhusbilderna är tagna med en eller två blixtar samt reflektor, till utomhusbilden (överst) har endast solljus och en reflektor använts.

Barnfotografering