Fotoförbud

I en nyligen publicerad debattartikel i DN konstaterar advokaterna Ulf Isaksson och Erik Wassén att även den uppdaterade versionen av det aktuella lagförslaget inskränker yttrandefriheten på ett menligt sätt. Förra versionen av samma lagförslag kommenterade jag för drygt ett år sedan.

Problemet är att också den nya versionen av förslaget som nu presenterats för riksdagen begränsar grundläggande rättigheter till informationsfrihet och yttrandefrihet. Enligt advokaterna blir konsekvensen av lagförslaget färre bilder i nyhetsrapporteringen.

”Det föreslagna förbudet ställer fotografer inför svåra avvägningar i situationer som ford­rar snabba beslut. Hur en nyhet tas emot och prisas eller kritiseras vet man bara i efterhand, och det kan dröja lång tid innan det står klart vilka effekter som följer på ett avslöjande. I ett avgörande ögonblick har en fotograf starka incitament att lägga kameran åt sidan för att inte riskera straff, förlust av jobb och utkomst.”

En ytterligare dimension på problematiken är att få människor i det här landet tycks kunna skilja på vad som är kränkande, ofredande eller bara obehagligt. Jag hoppas att förslaget aldrig vinner laga kraft utan istället hamnar där det hör hemma − i papperskorgen.